Careers

Nghề nghiệpLinde tự hào về nhân viên của họ vì những lý do tốt đẹp. Chúng tôi trân trọng và gìn giữ những nhân viên tài năng của mình. Sự phát triển của chúng tôi được xác định bởi bởi tham vọng dẫn đầu thế giới về ngành khí, kỹ sư, và được khâm phục bởi nguồn nhân lực của mình. Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi.